Květinová slavnost


Květinová slavnost je oslavou života, jara a jednoty v různosti, a je v dnešní době slavena v různých zemích na světě, a v různých náboženských denominacích. Kořeny této slavnosti však spočívají u českých unitářů.

Historie Květinové slavnosti sahá až k roku 1924. Tehdy Norbert Fabián Čapek přišel s nápadem připomenout si rozmanitost lidí a současně to, co mají společné. Tato slavnost neměla být lacinou náhražkou tradičního křesťanského přijímání; měla být svým způsobem víc a jít dál a nespojovat lidi v určité ideologii, nýbrž nabídnout prostor ujednocení lidem všem, komukoliv dobré vůle. Hlavním motivem mělo být zdůraznění lidské identity a sjednocující přítomnosti principu života.

Lidé, kteří přicházejí na Květinovou slavnost, mají s sebou přinést květinu. Každý může vybrat květinu podle svého uvážení; zahradní nebo polní, velkou nebo malou. Volnost výběru symbolizuje naši svobodu. Květina, kterou si zvolíš a přineseš, tě vlastně při slavnosti zastupuje. Při příchodu květinu vložíš do vázy na určeném místě k ostatním květinám, které přinesli druzí. Tímto je vyjádřená myšlenka rovnosti lidí: že se nezříkáš ve společenství druhých, ale že s každým chceš sdílet společnou cestu. Při shromáždění je květinám požehnáno, a když shromáždění skončí, každý si vezme ze společné vázy opět květinu, ovšem jinou, než přinesl, to je opět učiněno na znamení, že si nikdo nevybírá, s kým svou cestu sdílí.
My lidé vpravdě jsme každý jiní, každý jsme zcela unikátní a originální bytostí, v každém z nás je přítomen věčný duch života. Proto jsme my lidé (spolu s ostatním veškerenstvem) jako květiny na rozlehlé louce. Těch květin je tam bezpočet; každá docela jiná, přesto však spolu vytvářejí podivuhodnou harmonii. My lidé, navzdory své rozdílnosti, spolu také můžeme vytvářet harmonii. A o tom je právě naše Květinová slavnost. O tom, že není nutné stylizovat se do dané věrouky, které třeba v hloubi duše beztak nemohu věřit; naopak je dobré být sám sebou – a pěstovat dobrou vůli a toleranci, jakož se i nejrůznějšími cestami snažit být lepším člověkem.


(převzato z Unitaria.cz)